کارگاه ازدواج و دیابت

بنیاد دیابت بوعلی برگزار می کند:

کارگاه ازدواج و دیابت

تلفن تماس جهت ثبت نام:

۰۷۱-۳۲۳۱۹۳۶۲

۰۹۳۶۹۲۶۳۳۵۰کلیه حقوق این سایت مربوط به پایگاه خبری دیابت (دیابتیک نیوز) می باشد.