برنامه ملی آموزش دیابت

برنامه ملی آموزش دیابت

  • تاریخ ۹ و ۱۰ اسفند ماه (دوشنبه و سه شنبه) از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۲ ویژه ی گروه های پزشکی و پیرا پزشکی
  • تاریخ ۹ و ۱۰ اسفند ماه از ساعت ۱۳/۳۰ الی ۱۷ ویژه ی بیماران مبتلا به دیابت نوع ۱
  • تاریخ ۱۱ اسفند ماه (چهارشنبه) از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۲ ⁣ویژه مراقبین بهداشتی اولیه
  • تاریخ ۱۱ اسفند ماه (چهارشنبه) ساعت ۱۳/۳۰ الی ۱۷ ویژه ی بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲


کلیه حقوق این سایت مربوط به پایگاه خبری دیابت (دیابتیک نیوز) می باشد.