آموزش عمومی احیای شیوه درست زندگی

پروژه پیشگیری و مهار

دعوت‌نامه

از شما خانواده‌های محترم، دعوت می‌شود که در جلسه آموزش عمومی انجمن شرکت فرمایید

موضوع: احیای شیوه درست زندگی

زمان: دوشنبه ۶ دی ۹۵، ساعت ۱۷:۳۰ بعد از نماز

مکان: حسینیه علی اصغر (ع)، موزیرج ارشاد ۱۰

آموزش عمومی احیای شیوه درست زندگی، انجمن دیابت بابلکلیه حقوق این سایت مربوط به پایگاه خبری دیابت (دیابتیک نیوز) می باشد.