تاریخ ۹ و ۱۰ اسفند ماه (دوشنبه و سه شنبه) از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۲ ویژه ی گروه های پزشکی و پیرا پزشکی تاریخ ۹ و ۱۰ اسفند ماه...

برگزاری دوره آموزشی مدیریت استرس در انجمن دیابت گابریک زمان برگزاری ۸ اسفند ماه ساعت ۹ تا ۱۲ راه های ثبت نام در این دوره: ✅ از طریق تماس...

انجمن دیابت اروپا European Association for the Study of Diabetes (EASD) همه ساله دوره های بازآموزی دیابت را در یک یا چند کشور جهان برگزار می کند.  این برنامه...

سمینار جلوه هایی از زندگی با دیابت مطالعات اخير حاكي از روند رو به رشد سريع ديابت است. به طوري كه تا ۱۵ سال آينده تعداد افراد مبتلا در...

انجمن دیابت یزد برگزارمیکند: جمعه ۱۰ دیماه ساعت ۸ صبح خیابان کاشانی/پارک هفتم تیر “بیاید همه با هم ورزش کنیم”